• 0px

Voorlichting en Training

In het kader van preventie, m.b.t.de schulden problematiek in Nederland, geven wij voorlichting- en trainings bijeenkomsten.

Naast deze bijeenkomsten hebben wij een site ontwikkeld waar voorlichting wordt gegeven, en waar men zich op kan aanmelden als er een voorlichting of bijeenkomst aanvraag is.

Deze site is :
http://www.schuldhulpverleningemmen.nl

Hiernaast geven wij Gratis  lezingen en voorlichtingsavonden over : schulden, budget coaching en andere zaken die hiermee verband houden.

Wij zijn van mening dat voorlichting  een hoop ellende kan besparen.

De trainingen worden  op aanvraag gegeven. Daarvoor vragen wij een eigen bijdrage. Hoeveel deze is hangt af van wat we hiervoor nodig hebben en hoeveel mensen erbij komen.

De bedoeling is om de trainingen voor een zo laag mogelijk bedrag aan te kunnen bieden. Dit omdat wij hiermee juist  het doel hebben om mensen te waarschuwen voor de gevaren van schulden. En daarnaast de mensen te leren wat hun plichten, maar zeker ook rechten zijn, ingeval van het hebben van schulden.

Mocht u interesse hebben in een training of een voorlichtingsavond?  Kunt u altijd bellen, schrijven of mailen

WANT VOORLICHTEN EN WAARSCHUWEN KUN JE NOOIT VROEG GENOEG MEE BEGINNEN!