• 0px

insolventie advisering

Wat is Insloventie advisering zult u denken?

Hierbij moet u denken aan het adviseren met betrekking tot het  aanvragen van een faillissement, surseance van betaling of een aanvraag WSNP regeling.

HOE GAAT DIT DAN IN ZIJN WERK?

Tijdens een gesprekwordt u uitgelegd  hoe al deze  trajecten werken, wat de plichten en rechten zijn. Wat u kunt verwachten en hoe u ervoor in aanmerking komt.

We nemen samen met u uw financiële situatie door en kijken naar uw omstandigheden. Hierna wordt samen met u een plan opgemaakt waaruit een advies volgt?

WAT GEBEURT ER HIERNA?

Nadat u van ons advies bent voorzien heeft u de tijd hierover na te denken, mocht u het advies willen opvolgen kunnen wij u doorverwijzen naar instanties die u hierin kunnen bijstaan. Ook kunnen wij u helpen een eigen faillissement aan te vragen.

TOT SLOT:

Heeft u vragen? bevind u zich in deze situatie en wilt u een advies? Bent u een aanbieder die zich hiermee bezig houd en wilt u in ons netwerk? Mail of schrijf gerust of vul het contact formulier in.