• 0px

Klachten Protocol

                           KLACHTEN PROTOCOL
 
Natuurlijk zullen wij alles doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Echter indien u vindt dat wij u niet juist hebben behandeld en u heeft een klacht kunt u onderstaande stappen nemen:
 
  1. U kunt uw klacht uiteraard allereerst aan ons kenbaar maken, dit doet u schriftelijk aan bovenstaand adres, in uw brief geeft u uw klacht aan en kunt u aangeven wat wij juist moeten doen om deze klacht op te lossen.
  2. Indien u geen ( of niet voldoende) resultaat heeft behaald, of u bent van mening dat een onafhankelijke partij beter naar de zaak kan kijken kunt u een klacht in dienen bij de rechtbank
  3. Uw klachten dienen in tweevoud te worden ingediend. Namelijk een bij ons en een bij de rechtbank
  4. In de klachten procedure kunnen alle partijen zich laten bijstaan en/of vertegenwoordigen door een meerderjarige gemachtigde. Hiervoor moet dan wel een machtiging worden overlegd.