• 0px

Ons werkproces

Omschrijving werkproces van Overbeek Support v.o.f budgetbeheer en budgetcoaching
  • Zodra er wordt geconstateerd dat een cliënt behoefte heeft aan budgetbeheer, kan er contact worden opgenomen met Van Overbeek Support.
  • Hierna zal er door Van Overbeek Support een intake gesprek worden gehouden ( Cliënt ontmoet hier zijn persoonlijke budgetbeheerder), dit kan in samenwerking met de persoonlijke begeleider en gebeurd bij de cliënt thuis. ( doorgaans heeft cliënt alle benodigde informatie sneller thuis bij de hand en is gemakkelijker voor cliënten tevens is voor deze aanpak gekozen omdat Van Overbeek Support geen extern kantoor heeft.)
  • Mocht na de intake blijken dat alle partijen akkoord gaan met budgetbeheer, dan kunnen de papieren (overeenkomst en boedelvolmacht) worden getekend
  • Zodra alles is ondertekend, zal u gevraagd worden een rekening te opnen die als budgetbeheer rekening moet gaan dienen.
  • . Daar naast zal Van Overbeek Support de financiële administratie overnemen en zo nodig bij de cliënt thuis komen assisteren bij het uitzoeken van de financiële administratie. Zodra alle instellingen hebben gereageerd en de bank zaken geregeld zijn wordt er voor de cliënt een budgetoverzicht en plan van aanpak gemaakt, tevens wordt er een overzicht gemaakt van alle goederen en financiën.
  • Voor zover nodig is zal voor cliënt bijzondere bijstand worden aangevraagd en zullen wij onderzoek doen naar de mogelijkheid om participatiefondsen van de desbetreffende gemeente aan te schrijven ten behoeve van de zaak van cliënt. Tevens zal het leefgeld worden bepaald en zullen zowel het leefgeld als alle inkomsten en uitgaven via het budget overzicht aan cliënt bekend gemaakt worden. Tevens is het mogelijk dat  er  voor cliënt een pin pas, behorend tot de leefgeld rekening worden aangeboden ten einde het leefgeld te pinnen.
  • Zodra alle zaken tot ieders tevredenheid zijn geregeld, zal de budgetbeheerder trachten een aantal malen per jaar de cliënt en/of persoonlijk begeleider te bezoeken. De budgetbeheerder streeft er na om in ieder geval minimaal twee contact momenten per maand te hebben met cliënt of diens persoonlijk begeleider. Belangrijk vinden wij dat de cliënt en zijn omgeving tevreden is over de gang van zaken, waarbij een goed persoonlijk contact belangrijk is.
  • Van Overbeek Support is iedere werkdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur bereikbaar en heeft buiten kantoor uren een spoed nummer voor calamiteiten. Ook bestaat de mogelijkheid een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek bij cliënten thuis.

het A,B,C, protocol

met al onze dossiers werken wij volgens het ABC protocol.
dit protocol  staat voor het navolgende:

A= Analyseren
B= Beheren van uw dossier ( budget) na analyseren van de kenlpunten in uw dossier
C= Coaching, zodra u toe bent om langzaam weer alle zaken zelf te kunnen regelen zullen wij overgaan tot het coachen van u m.b.t. uw budget beheer, indien dit ook na tevredenheid is afgerond, en wij u met een gerust hart kunnen loslaten, zal het contract met ons, in overleg, worden afgeloten, en krijgt u uw volledig beheer of uw budget en uw rekeningen terug.