• 0px

Privacy Regelement

Privacy Regelement van Overbeek Support V.O.F
Inleiding
Van Overbeek Support is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Van Overbeek Support  houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Van Overbeek Support, Waanderweg 26  7812 HZ Emmen.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening legt Van Overbeek Support gegevens vast. Dit is het geval wanneer u een Pakket  neemt  of een offerte aanvraagt , een  opdracht plaatst of een advies wilt  of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met Van Overbeek Support. Bij de gegevens over u gaat het om gegevens zoals contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, Gegeven opdrachten, afgenomen pakketten, informatie over (uw) (incasso) dossier, functiegegevens en/of opgegeven interesses.
Van Overbeek Support gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van onze (nieuwe) diensten of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Uw gegevens kunnen ook aan zorgvuldig geselecteerde derden ter beschikking worden gesteld voor het verstrekken van informatie. Als u hier geen prijs  opstelt kunt u dit op ieder moment kenbaar maken door een mail te sturen naar andre@vanoverbeeksupport.nl of een brief te sturen naar eerder genoemd post adres.

Uw e-mailadres
Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over onze, voor u relevante en interessante diensten. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden.
Het is ook mogelijk dat u ermee heeft ingestemd dat het e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor u relevante informatie omtrent onze  producten, aanbiedingen en acties 
  
Afmelden
Van Overbeek Support houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Wij gevent u in veel gevallen de mogelijkheid deze zelf aan te geven. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kunt u dit per e-mail melden : andre@vanoverbeeksupport.nl  of schriftelijk bij Van Overbeek Support, t.a.v. Dhr. A.A.J.M. van Overbeek, Waanderweg 26 7812 HZ Emmen
 
Inzage en correctie van uw gegevens
U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Van Overbeek Support over u heeft. Als de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan Van Overbeek Support, t.a.v. AAJM van Overbeek, Waanderweg 26  , 7812 HZ  Emmen. Op dit adres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop Van Overbeek Support met uw gegevens omgaat.

Wijzigingen
Van Overbeek Support behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen Op uw verzoek kunnen wij u een privacy statement van ons bedrijf toesturen.